Data Structure ภาษา Java (DA101-J)

คอร์สสำหรับนักเรียนภายใน ไม่เปิดขาย Online


คอร์สสำหรับนักเรียนภายใน ไม่เปิดขาย Online
฿999999 Buy now
จ่ายเงินเพื่อซื้อคอร์สนี้
วิธีการชำระเงิน
เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
มีโปรแกรมตรวจการบ้าน
สามารถเรียนที่ไหนก็ได้
คอร์สมีอายุ 6 ปี
เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร
กรณีเรียนแล้วสงสัยสามารถถามทาง Email, Facebook หรือเว็บ Q&A ได้ทันที
ผู้สอนจบตรงสาย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ)
ประสบการณ์สอน 12 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม 10 ปี ++

คอร์ส Data Structure ภาษา Java (DA101-J)

คอร์สสำหรับนักเรียนภายใน ไม่เปิดขาย Online ถ้าพิจารณาจากราคาจะเห็นว่าคอร์สนี้ไม่ได้ไว้สำหรับขาย Online กรุณาอย่ากดซื้อนะครับ

ถึงแม้ทางเราจะจัดคอร์สนี้ให้เป็นคอร์สระดับ Intermediate แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อนจะสามารถเรียนได้นะครับ เนื่องจาก Intermediate ของเราค่อนข้างยากจนแทบจะระดับ Advance หรือ Super Advance เมื่อเทียบกับหลักสูตรของสถาบันอื่น ดังนั้นโดยปกติเราจะรับแต่นักเรียนเก่าที่เคยเรียนกับทาง EPT จนจบคอร์สมาก่อนเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนเก่า EPT ทางเราจะมีแบบทดสอบการเขียนโปรแกรมพื้นฐานให้ทำก่อนซึ่งต้องทำผ่านถึงจะสามารถสมัครเรียนคอร์สนี้ได้ กรุณาติดต่อทางอีเมล [email protected] เพื่อแจ้งความประสงค์และนัดเวลาทำแบบทดสอบ รวมทั้งขอให้เผื่อเวลาทำแบบทดสอบประมาณ 2 ชั่วโมง โดยทางโรงเรียนจะส่งแบบทดสอบให้ทางอีเมลแล้วจับเวลาครับ กรณีที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่านขอให้สมัครเรียนคอร์สพื้นฐาน Java ด้านล่างนี้ก่อนครับ Java + Database Programming ฉบับโคตรเซียน (J104)

ถ้าสนใจคอร์ส Online แต่ยังไม่เคยมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน หรือมีแต่ไม่มั่นใจ ขอแนะนำคอร์สเรียนภาษาจาวาที่เนื้อหาจัดเต็มและคุ้มสุด ๆ ดังนี้

หลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วกรุณาติดต่อ 026111618

00_INTRO
01_DATA_STRUCTURE_01
02_DATA_STRUCTURE_02
03_DATA_STRUCTURE_03
04_DATA_STRUCTURE_04
05_DATA_STRUCTURE_05
06_DATA_STRUCTURE_06
07_DATA_STRUCTURE_07
08_DATA_STRUCTURE_08

No announcements yet