ABOUT US - เกี่ยวกับเรา
สถานีสอนเขียนโปรแกรมอัจฉริยะ


NATURE TECH INNOVATION CO., LTD.
สอนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบลงลึก แน่นจริง โดยการลงมือทำ

สถานีสอนเขียนโปรแกรมอัจฉริยะได้รับความไว้วางใจจากนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการเป็นติวเตอร์ในวิชาเขียนโปรแกรมจากสถานีชั้นนำต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้บุคคลทำงานทั้งที่เป็นพนักงานที่ต้องการเพิ่มพูนความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรม หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำระบบ IT ของบริษัทด้วยตัวเองก็ให้ความสนใจเรียนกับเราเป็นจำนวนมาก ทำให้เรามีประสบการณ์ด้านการสอนสูง และด้วยทีมติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการเขียนโปรแกรมจริง ออกแบบระบบที่ใช้งานจริง ทำให้เราเชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงในปัจจุบัน

ทีมติวเตอร์ของเราทุกคนสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรตินิยมทุกคน จึงการันตีได้ถึงคุณภาพการสอนของเรา

เราสอนโปรแกรมมิ่งมากมายหลายภาษาตามแต่ความต้องการของท่าน เช่น C, C#, C++, Java, VB.NET, Python, PHP, JavaScript, ASP.NET, JSP รวมถึงการเขียนเว็บไซต์ และเขียนเว็บแอปพลิเคชัน ฯลฯ

นอกจากนี้เรายังสอนการจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมผ่าน Network และการเขียนโปรแกรมบน Linux-Unix, OpenGL อีกด้วย

รวมถึง ADVANCE TOPIC ทาง COMPUTER เช่น วิชา Data structure, วิชา Algorithm, ระบบ Data mining, AI ฯลฯ

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการที่ปรึกษาทำโปรเจกต์หรือการช่วยเหลือการทำโปรเจกต์ เรายินดีช่วยเหลือ

เนื่องด้วยเราสอนแบบ SELF ท่านที่เรียนกับเราจึงสามารถออกแบบการเรียนได้ว่าอยากเรียนเรื่องอะไร ตอนไหน จึงจะเหมาะสมกับตัวท่านเองที่สุด ทำให้ท่านเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว


Vision - วิสัยทัศน์ของเรา

เราจะเป็นสถานีสอนเขียนโปรแกรมที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยนักเรียนใช้เวลาเรียนน้อยสุด เป็นเร็วที่สุด และเรียนสนุกที่สุด
สำหรับนักเรียน --> เราจะทำให้นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมระดับ advance ได้โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

Mission - พันธกิจของเรา

มุ่งมั่นสร้างระบบการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด และเป็นสถานีที่ผลิต Programmer ที่เก่งที่สุดให้กับประเทศไทยและโลกมนุษย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.

026111618 (เวลา 10.00 - 18.00 น. ยกเว้นวันจันทร์)